Privacy & Cookies

Laatst gewijzigd op 14-12-2023

Jouw privacy is voor Uselab van groot belang. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op uselab.com allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Uselab.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We zijn actief bezig met de beveiliging en brengen verbeteringen aan wanneer die mogelijk zijn. 

Cookies


Nieuwsbrief

Je kunt je via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat namelijk een afmeldlink. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Jouw gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Sollicitaties

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Uselab worden verstrekt, worden uitsluitend door Uselab gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten rechtstreeks of door middel van formulieren, de interne vacaturesite of door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens en documenten die door jou worden verstrekt, waaronder contactgegevens, CV en motivatiebrief, worden door ons verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor de vacature waarop je hebt gesolliciteerd of, in geval van een open sollicitatie, je in aanmerking komt voor een positie binnen Uselab.
Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Uselab. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven.
Wij bewaren de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Je sollicitatiegegevens worden (in geval van een afwijzing) uiterlijk 4 weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure door ons verwijderd. Uitsluitend met jouw toestemming bewaren we je sollicitatiegegevens voor een termijn van 1 jaar om je te kunnen informeren, mocht er op een later tijdstip een passende functie voor je vrijkomen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het functioneren van onze website of hieraan gekoppelde diensten of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.