}

BioScope geeft Uselab opdracht voor app voor precisielandbouw

De app geeft boeren inzicht in de staat van hun gewassen en stroomlijnt het proces van analyse, scouting en het ondernemen van actie. Hierdoor kunnen boeren gewassen heel gericht en duurzaam behandelen.

10 maart 2020

Steeds meer boeren passen precisielandbouw toe. Hierbij krijgen planten met behulp van technologie heel nauwkeurig die behandeling die ze nodig hebben. Hierdoor kan de productie geoptimaliseerd worden en kan er gewerkt worden aan een duurzamere teelt.

Het grote verschil met klassieke landbouw is dat daar per veld bepaald wordt wat er moet gebeuren, terwijl bij precisielandbouw dit per vierkante meter of zelfs per plant bepaald wordt.

Voor precisielandbouw worden verschillende technologieën ingezet en wordt er gebruik gemaakt van veel data, bijvoorbeeld afkomstig van satellietbeelden en drone-opnames.

BioScope, een bedrijf van AeroVision en LTO Bedrijven, wil deze innovaties en data beschikbaar maken voor iedereen die precisielandbouw wil toepassen. Uselab kwam als winnaar uit het selectietraject en mag de app gaan ontwerpen en bouwen.

Duurzamere teelt door slimme app


De app toont op een overzichtelijke kaart de percelen met gewassen van een boer en geeft inzicht in de staat van de gewassen. Verder stroomlijnt de app het proces van analyse, scouting en het ondernemen van actie. Hierdoor kunnen boeren gewassen heel gericht behandelen, bijvoorbeeld met meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.

Sander Arts (Uselab): 'We zijn trots dat we voor BioScope een zo belangrijk product mogen ontwikkelen. We zijn goed in het bruikbaar maken van complexe data en weten dat het gebruiksgemak van de app cruciaal is: een gemakkelijk te gebruiken app zorgt ervoor dat elke boer zonder gedoe gewasmonitoring kan toepassen.'

Tamme van der Wal (BioScope): 'Voor ons was duidelijk dat een app allereerst gebruikersvriendelijk en intuïtief moet zijn. Uselab gaf ons het vertrouwen dat zij dat als geen ander kunnen realiseren. We hopen dat telers, adviseurs en loonwerkers daar net zo over denken. In de app zullen we in eerste instantie onze eigen data presenteren maar we verwachten dat deze app hét platform voor data delen gaat worden.'

 De app zal later dit jaar live gaan.