}

Uniek crowdsourcing-platform voor ACM

Na het succes van vorig jaar heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opnieuw het door Uselab ontwikkelde platform 'Denk mee met ACM' in gebruik genomen om online in dialoog te treden met consumenten, bedrijven en instanties over een wisselend aantal thema’s.

25 januari 2016

ACM heeft in haar strategie bepaald problemen in kaart te brengen door zelf markten te analyseren maar ook door naar anderen te luisteren. Openheid is een kernwaarde voor ACM. “Wij gaan de dialoog aan met bedrijven en consumenten en werken samen met andere toezichthouders”. De site Denk mee met ACM is een relevant, laagdrempelig platform voor online participatie.

Uniek crowdsourcing platform voor ACM

Uselab realiseerde het concept, design en de bouw van het platform en adviseerde ACM over de inzet ervan. In een zeer dynamisch team werkte ACM en Uselab samen om binnen een zeer korte tijd een productie van hoge kwaliteit neer te zetten. Er werd hierbij gebruik gemaakt van de SCRUM projectmethode.

ACM gaat met dit platform over uiteenlopende onderwerpen een dialoog aan met verschillende doelgroepen en deze output wordt gebruikt in haar beleid. Ook worden de resultaten na afloop op het platform gepubliceerd. ACM is zelf met een aantal deskundige contactpersonen actief op het platform, deze zorgen onder andere dat het gesprek gaande blijft en kunnen waar nodig inhoudelijk reageren.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM: “Wij hebben als ACM de taak om kartels te bestrijden, om misbruik van machtsposities tegen te gaan, om te zorgen dat fusies niet tot ongewenste resultaten leiden. Ik nodig u van harte uit om met ons online in dialoog te treden en uw kennis en ervaring met ons te delen over deze onderwerpen zodat we daarvan kunnen leren.”

Denk mee met ACM!